Dłużnik

FUNDACJA ALEJA GWIAZD
6 700,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 77edfd52

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
FUNDACJA ALEJA GWIAZD
ul. Długa 4
56-300 Milicz Dolnośląskie

Siedziba: Milicz
REGON: 366857961
NIP: 9161397303
KRS: 0000668962

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 6 150,00 PLN
Data wymagalności: 10 czerwca 2019

W sumie:
Wartość: 6 150,00 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

750,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

6 700,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
10 sierpnia 2021

Data wystawienia:
10 sierpnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!