Dłużnik

KAR-BUD USŁUGI BRUKARSKIE DAWID POLOCZEK
32 775,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 77607f1a

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
KAR-BUD USŁUGI BRUKARSKIE DAWID POLOCZEK
Księdza Pojdy 18
44-238 Czerwionka-leszczyny Śląskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 30 000,00 PLN
Data wymagalności: 9 września 2021

W sumie:
Wartość: 30 000,00 PLN
Koszty sądowe: 2 775,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

32 775,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
23 grudnia 2021

Data wystawienia:
23 grudnia 2021


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!