pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

TERMINAL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5 399,21 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 76a5b851

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
TERMINAL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aleja Krakowska 63 B
05-552 Jabłonowo Mazowieckie

Siedziba: Jabłonowo
REGON: 386574325
NIP: 7010990717
KRS: 0000851003

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 698,82 PLN
Data wymagalności: 20 czerwca 2022

W sumie:
Wartość: 4 698,82 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

5 399,21 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
8 marca 2024

Data wystawienia:
8 marca 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Anna
    Emilia
    Olesiuk

  Anna Emilia Olesiuk Adwokat

  kancelaria.anna.olesiuk@gmail.com , tel.: 513 126 262

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 531)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!