Dłużnik

GRUPA SOFTCALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 425,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 7671887d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GRUPA SOFTCALL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bronisława Koraszewskiego 7-9
45-011 Opole Opolskie

Siedziba: Opole
REGON: 022201684
NIP: 8862981075
KRS: 0000471281

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 2 790,00 PLN
Data wymagalności: 21 kwietnia 2017

W sumie:
Wartość: 2 790,00 PLN
Koszty sądowe: 635,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 425,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
9 sierpnia 2018

Data wystawienia:
5 marca 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!