pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

A. T. "INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
496,66 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 7655b356

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
A. T. "INVESTMENTS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Księcia Witolda 49 / 15
50-202 Wrocław Dolnośląskie

Siedziba: Wrocław
REGON: 367101484
NIP: 8982231885
KRS: 0000674533

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 543,55 PLN
Data wymagalności: 2 listopada 2017

W sumie:
Wartość: 1 543,55 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

1 677,28 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

496,66 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
18 czerwca 2018

Data wystawienia:
22 stycznia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!