Dłużnik

KRUSZELNICKI SEBASTIAN CRACOW.TRANSLATIO & CURATIO
979,03 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 762dd0ec

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
KRUSZELNICKI SEBASTIAN CRACOW.TRANSLATIO & CURATIO
ul. Piastowska 23 / 1
48-200 Prudnik Opolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 588,65 PLN
Data wymagalności: 1 grudnia 2012

W sumie:
Wartość: 588,65 PLN
Koszty sądowe: 390,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

979,03 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
10 lutego 2016

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!