pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

BISTRO BEFORE @ AFTER Sp. z o.o.
2 351,68 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 75a1ed7c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BISTRO BEFORE @ AFTER Sp. z o.o.
Puławska 74/80 / paw16
02-603 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 366217948
NIP: 5372636085
KRS: 0000656707

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 701,08 PLN
Data wymagalności: 3 września 2020

W sumie:
Wartość: 1 701,08 PLN
Koszty sądowe: 650,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 351,68 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
4 grudnia 2023

Data wystawienia:
4 grudnia 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!