Dłużnik

WIDE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4 737,02 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 75168f5d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
WIDE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Transportowców 12
02-858 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 362467944
NIP: 9512397672
KRS: 0000574787

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 651,90 PLN
Data wymagalności: 6 lutego 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 651,90 PLN
Data wymagalności: 27 lutego 2017
3. Gospodarcze
Wartość: 651,90 PLN
Data wymagalności: 31 marca 2017
4. Gospodarcze
Wartość: 651,90 PLN
Data wymagalności: 28 kwietnia 2017
5. Gospodarcze
Wartość: 651,90 PLN
Data wymagalności: 30 maja 2017
6. Gospodarcze
Wartość: 651,90 PLN
Data wymagalności: 26 czerwca 2017
7. Gospodarcze
Wartość: 173,23 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2017

W sumie:
Wartość: 4 084,63 PLN
Koszty sądowe: 652,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 737,02 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 kwietnia 2018

Data wystawienia:
28 stycznia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!