Dłużnik

AGRO-­KAM KAMIL KUŚNIEWSKI
3 725,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 7461b6af

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
AGRO-­KAM KAMIL KUŚNIEWSKI
Uher 18b
22-100 Uher Lubelskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 075,00 PLN
Data wymagalności: 17 września 2020

W sumie:
Wartość: 3 075,00 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 725,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
2 września 2021

Data wystawienia:
2 września 2021


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!