Dłużnik

INSTYTUT JASKRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
11 779,29 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 741059c6

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
INSTYTUT JASKRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Hołubcowa 32
02-821 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 017431008
NIP: 5262596663
KRS: 0000094280

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 10 390,90 PLN
Data wymagalności: 16 września 2019

W sumie:
Wartość: 10 390,90 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

1 200,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

11 779,29 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
24 września 2020

Data wystawienia:
24 września 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!