pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

"STALMECH" BOGUMIŁ KSIĘŻAKOWSKI
44 126,69 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 73500bd1

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"STALMECH" BOGUMIŁ KSIĘŻAKOWSKI
nd.
09-411 Nowa biała Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 16 924,80 PLN
Data wymagalności: 24 lutego 2023
2. Gospodarcze
Wartość: 5 352,96 PLN
Data wymagalności: 17 marca 2023
3. Gospodarcze
Wartość: 8 364,00 PLN
Data wymagalności: 20 marca 2023
4. Gospodarcze
Wartość: 1 431,23 PLN
Data wymagalności: 12 kwietnia 2023
5. Gospodarcze
Wartość: 1 338,24 PLN
Data wymagalności: 17 kwietnia 2023
6. Gospodarcze
Wartość: 2 501,82 PLN
Data wymagalności: 2 maja 2023
7. Gospodarcze
Wartość: 3 822,84 PLN
Data wymagalności: 10 maja 2023
8. Gospodarcze
Wartość: 1 771,20 PLN
Data wymagalności: 2 czerwca 2023

W sumie:
Wartość: 41 507,09 PLN
Koszty sądowe: 2 919,60 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

44 126,69 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
12 lutego 2024

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!