Dłużnik

GO-Logistics Krystian Parszyk
16 775,97 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 73442d41

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GO-Logistics Krystian Parszyk
ul. Piotra Norblina 28
80-300 Gdańsk Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 14 487,58 PLN
Data wymagalności: 16 sierpnia 2021

W sumie:
Wartość: 14 487,58 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

16 775,97 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 grudnia 2021

Data wystawienia:
14 grudnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!