Dłużnik

GRZEGORZ KLEJMENT
10 131,98 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 70ada0a0

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GRZEGORZ KLEJMENT
05-091 Ząbki Mazowieckie

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 239,31 PLN
Data wymagalności: 24 listopada 2017
2. Gospodarcze
Wartość: 279,47 PLN
Data wymagalności: 11 grudnia 2017
3. Gospodarcze
Wartość: 197,99 PLN
Data wymagalności: 19 stycznia 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 335,18 PLN
Data wymagalności: 29 stycznia 2018
5. Gospodarcze
Wartość: 323,15 PLN
Data wymagalności: 5 lutego 2018
6. Gospodarcze
Wartość: 272,55 PLN
Data wymagalności: 12 lutego 2018
7. Gospodarcze
Wartość: 169,39 PLN
Data wymagalności: 19 lutego 2018
8. Gospodarcze
Wartość: 343,88 PLN
Data wymagalności: 26 lutego 2018
9. Gospodarcze
Wartość: 287,76 PLN
Data wymagalności: 5 marca 2018
10. Gospodarcze
Wartość: 337,19 PLN
Data wymagalności: 12 marca 2018
11. Gospodarcze
Wartość: 317,87 PLN
Data wymagalności: 3 kwietnia 2018
12. Gospodarcze
Wartość: 346,16 PLN
Data wymagalności: 9 kwietnia 2018
13. Gospodarcze
Wartość: 390,51 PLN
Data wymagalności: 16 kwietnia 2018
14. Gospodarcze
Wartość: 338,46 PLN
Data wymagalności: 27 kwietnia 2018
15. Gospodarcze
Wartość: 369,50 PLN
Data wymagalności: 7 maja 2018
16. Gospodarcze
Wartość: 329,91 PLN
Data wymagalności: 14 maja 2018
17. Gospodarcze
Wartość: 336,50 PLN
Data wymagalności: 4 czerwca 2018
18. Gospodarcze
Wartość: 348,56 PLN
Data wymagalności: 11 czerwca 2018
19. Gospodarcze
Wartość: 125,34 PLN
Data wymagalności: 13 czerwca 2018
20. Gospodarcze
Wartość: 299,20 PLN
Data wymagalności: 25 czerwca 2018
21. Gospodarcze
Wartość: 349,25 PLN
Data wymagalności: 2 lipca 2018
22. Gospodarcze
Wartość: 317,80 PLN
Data wymagalności: 9 lipca 2018
23. Gospodarcze
Wartość: 317,84 PLN
Data wymagalności: 16 lipca 2018
24. Gospodarcze
Wartość: 242,11 PLN
Data wymagalności: 23 lipca 2018
25. Gospodarcze
Wartość: 323,45 PLN
Data wymagalności: 30 lipca 2018
26. Gospodarcze
Wartość: 301,01 PLN
Data wymagalności: 6 sierpnia 2018
27. Gospodarcze
Wartość: 274,34 PLN
Data wymagalności: 13 sierpnia 2018
28. Gospodarcze
Wartość: 89,44 PLN
Data wymagalności: 14 sierpnia 2018
29. Gospodarcze
Wartość: 330,69 PLN
Data wymagalności: 10 września 2018
30. Gospodarcze
Wartość: 224,38 PLN
Data wymagalności: 14 września 2018
31. Gospodarcze
Wartość: 62,40 PLN
Data wymagalności: 24 września 2018

W sumie:
Wartość: 8 820,59 PLN
Koszty sądowe: 1 911,39 PLN

Spłacono:

600,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

10 131,98 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
25 marca 2020

Data wystawienia:
25 marca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!