Dłużnik

ZBW ELEKTRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
0,00 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 70a3aad8

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ZBW ELEKTRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Serwituty 42
02-233 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 001280639
NIP: 5220100769
KRS: 0000100937

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 340,00 PLN
Data wymagalności: 9 kwietnia 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 2 600,00 PLN
Data wymagalności: 9 kwietnia 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 1 400,00 PLN
Data wymagalności: 9 kwietnia 2018

W sumie:
Wartość: 6 340,00 PLN
Koszty sądowe: 1 880,39 PLN

Spłacono:

9 958,61 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

0,00 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 czerwca 2019

Data wystawienia:
8 kwietnia 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!