Dłużnik

SENDFAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
2 609,99 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6fa3f0cf

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SENDFAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
nd 703
32-020 Kokotów Małopolskie

Siedziba: Kokotów
REGON: 122562976
NIP: 6793081679
KRS: 0000419671

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 492,00 PLN
Data wymagalności: 22 marca 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 492,00 PLN
Data wymagalności: 24 kwietnia 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 492,00 PLN
Data wymagalności: 22 maja 2018
4. Gospodarcze
Wartość: 166,80 PLN
Data wymagalności: 23 marca 2018
5. Gospodarcze
Wartość: 168,00 PLN
Data wymagalności: 25 kwietnia 2018
6. Gospodarcze
Wartość: 168,80 PLN
Data wymagalności: 23 maja 2018

W sumie:
Wartość: 1 979,60 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 609,99 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
11 lutego 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!