Dłużnik

MONIKA SZYCA-THOMAS PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "M-STAL"
1 299,77 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6f1f7a18

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MONIKA SZYCA-THOMAS PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "M-STAL"
ul. Towarowa 15A
89-620 Chojnice Pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 999,38 PLN
Data wymagalności: 23 kwietnia 2021

W sumie:
Wartość: 999,38 PLN
Koszty sądowe: 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 299,77 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
22 listopada 2021

Data wystawienia:
22 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Kamil
    Krzysztof
    Kaczorowski

  Kamil Krzysztof Kaczorowski Radca prawny

  kamil.kaczorowski@sadinternetowy.pl , tel.: 660 794 139

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Łodzi
  (Nr wpisu: ŁD-M-1749)

  Miejscowość: Łódź
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!