pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

EMSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 781,97 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6f1cf069

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
EMSTEEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Robotnicza 2
48-370 Paczków Opolskie

Siedziba: Paczków
REGON: 161592850
NIP: 7532434665
KRS: 0000516320

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 771,78 PLN
Data wymagalności: 30 listopada 2021
2. Gospodarcze
Wartość: 1 113,85 PLN
Data wymagalności: 29 marca 2022
3. Gospodarcze
Wartość: 1 261,29 PLN
Data wymagalności: 23 czerwca 2022

W sumie:
Wartość: 3 146,92 PLN
Koszty sądowe: 650,60 PLN

Spłacono:

15,55 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 781,97 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
13 grudnia 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!