Dłużnik

"MARTIS SPÓŁKA AKCYJNA"
6 503,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6e1fe4e4

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"MARTIS SPÓŁKA AKCYJNA"
ul. Warszawska 164
05-082 Latchorzew Mazowieckie

Siedziba: Latchorzew
REGON: 012706794
NIP: 5251888451
KRS: 0000283887

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 760,00 PLN
Data wymagalności: 23 marca 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 2 743,00 PLN
Data wymagalności: 13 kwietnia 2020

W sumie:
Wartość: 5 503,00 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

6 503,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 kwietnia 2021

Data wystawienia:
14 kwietnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!