Dłużnik

AM-FOR - ARKADIUSZ FORTUNA
0,00 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6dbe6965

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
AM-FOR - ARKADIUSZ FORTUNA
Aleja Kazimierza Wielkiego 5
87-800 Włocławek Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 16 359,00 PLN
Data wymagalności: 18 marca 2019

W sumie:
Wartość: 16 359,00 PLN
Koszty sądowe: 2 605,39 PLN

Spłacono:

18 964,39 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

0,00 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 sierpnia 2019

Data wystawienia:
11 lipca 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!