Dłużnik

Karolina Napieraj
2 670,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6d49d29f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Karolina Napieraj
05-505 Gabryelin Mazowieckie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 480,00 PLN
Data wymagalności: 10 grudnia 2018
2. Cywilne
Wartość: 780,00 PLN
Data wymagalności: 10 stycznia 2019
3. Cywilne
Wartość: 780,00 PLN
Data wymagalności: 10 lutego 2019

W sumie:
Wartość: 2 040,00 PLN
Koszty sądowe: 630,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 670,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 czerwca 2019

Data wystawienia:
12 kwietnia 2019


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!