pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

MASKINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
10 184,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6d31433e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MASKINER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Matki Teresy z Kalkuty 18A / 1
20-538 Lublin Lubelskie

Siedziba: Lublin
REGON: 363959135
NIP: 7123309879
KRS: 0000606969

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 8 280,00 PLN
Data wymagalności: 27 grudnia 2017

W sumie:
Wartość: 8 280,00 PLN
Koszty sądowe: 1 904,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

10 184,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
11 stycznia 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!