Dłużnik

KUCZALSKI WIESŁAW "Zakład Usług Wod-Kan.,C.O.Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wodę"
22 324,99 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6d300641

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
KUCZALSKI WIESŁAW "Zakład Usług Wod-Kan.,C.O.Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wodę"
ul. Dzierzgowska 40
06-500 Mława Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 3 517,80 PLN
Data wymagalności: 14 listopada 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 4 440,30 PLN
Data wymagalności: 17 grudnia 2018
3. Gospodarcze
Wartość: 10 516,50 PLN
Data wymagalności: 21 czerwca 2019

W sumie:
Wartość: 18 474,60 PLN
Koszty sądowe: 3 850,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

22 324,99 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
13 stycznia 2020

Data wystawienia:
13 stycznia 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!