pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Małgorzata Chmielecka
4 150,51 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6d026d6f

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Małgorzata Chmielecka
31-277 Kraków Małopolskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 3 499,91 PLN
Data wymagalności: 30 września 2021

W sumie:
Wartość: 3 499,91 PLN
Koszty sądowe: 650,60 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 150,51 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
22 czerwca 2023

Data wystawienia:
22 czerwca 2023

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 606 401 183

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!