Dłużnicy

Piotr Rzepecki
Beata Rzepecka
3 651,87 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6ba819ab

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnicy:
Piotr Rzepecki
20-801 Lublin Lubelskie
Beata Rzepecka
20-610 Lublin Lubelskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 3 155,21 PLN
Data wymagalności: 31 października 2015
2. Cywilne
Wartość: 154,13 PLN
Data wymagalności: 3 lipca 2016

W sumie:
Wartość: 3 309,34 PLN
Koszty sądowe: 1 242,53 PLN

Spłacono:

900,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

3 651,87 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
21 grudnia 2016

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!