Dłużnik

Andrzej Wójcik
26 194,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6b978550

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Andrzej Wójcik
48-340 Głuchołazy Opolskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 15 600,00 PLN
Data wymagalności: 27 kwietnia 2019
2. Cywilne
Wartość: 3 000,00 PLN
Data wymagalności: 15 czerwca 2019
3. Cywilne
Wartość: 4 900,00 PLN
Data wymagalności: 15 lipca 2019

W sumie:
Wartość: 23 500,00 PLN
Koszty sądowe: 2 694,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

26 194,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
15 lipca 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!