Dłużnik

Mirosław Korołczuk
1 215,55 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6a96c4d6

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Mirosław Korołczuk
19-124 Jaświły Podlaskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 300,00 PLN
Data wymagalności: 5 września 2015
2. Cywilne
Wartość: 300,00 PLN
Data wymagalności: 5 października 2015
3. Cywilne
Wartość: 40,53 PLN
Data wymagalności: 5 maja 2015
4. Cywilne
Wartość: 45,83 PLN
Data wymagalności: 5 czerwca 2015
5. Cywilne
Wartość: 52,28 PLN
Data wymagalności: 15 lipca 2015
6. Cywilne
Wartość: 40,99 PLN
Data wymagalności: 5 sierpnia 2015
7. Cywilne
Wartość: 37,55 PLN
Data wymagalności: 5 września 2015
8. Cywilne
Wartość: 42,25 PLN
Data wymagalności: 5 października 2015
9. Cywilne
Wartość: 55,74 PLN
Data wymagalności: 5 listopada 2015

W sumie:
Wartość: 915,17 PLN
Koszty sądowe: 300,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 215,55 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!