Dłużnik

Marta Kucman
240,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6a4ff22c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Marta Kucman
87-600 Lipno Kujawsko-pomorskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 40,00 PLN
Data wymagalności: 15 maja 2019
2. Cywilne
Wartość: 40,00 PLN
Data wymagalności: 17 czerwca 2019
3. Cywilne
Wartość: 40,00 PLN
Data wymagalności: 15 lipca 2019
4. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 1 lipca 2019
5. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 23 lipca 2019
6. Cywilne
Wartość: 10,00 PLN
Data wymagalności: 19 sierpnia 2019

W sumie:
Wartość: 150,00 PLN
Koszty sądowe: 90,39 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

240,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
4 lutego 2020

Data wystawienia:
4 lutego 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!