Dłużnik

GLAS STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
454,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6a4060c3

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GLAS STYLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Artura Grottgera 50 / 220
32-020 Wieliczka Małopolskie

Siedziba: Wieliczka
REGON: 369106764
NIP: 6793162716
KRS: 0000710570

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 246,00 PLN
Data wymagalności: 29 czerwca 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 178,00 PLN
Data wymagalności: 30 czerwca 2020

W sumie:
Wartość: 424,00 PLN
Koszty sądowe: 90,39 PLN

Spłacono:

60,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

454,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
5 lipca 2022

Data wystawienia:
5 lipca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!