Dłużnik

WALDEMAR SOBIERSKI
6 521,07 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6a38301b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
WALDEMAR SOBIERSKI
ul. Akacjowa 8
17-300 Siemiatycze Podlaskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 2 553,71 PLN
Data wymagalności: 20 grudnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 1 166,97 PLN
Data wymagalności: 27 grudnia 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 1 500,00 PLN
Data wymagalności: 21 lutego 2020

W sumie:
Wartość: 5 220,68 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 521,07 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 maja 2021

Data wystawienia:
14 maja 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!