Dłużnik

WINDOW MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6 118,47 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6a37bd15

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
WINDOW MASTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Zamkowa 53
09-500 Gostynin Mazowieckie

Siedziba: Gostynin
REGON: 146137020
NIP: 9710721558
KRS: 0000421526

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 6 486,08 PLN
Data wymagalności: 29 października 2018

W sumie:
Wartość: 6 486,08 PLN
Koszty sądowe: 1 882,39 PLN

Spłacono:

2 250,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

6 118,47 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
8 kwietnia 2019

Data wystawienia:
13 lutego 2019

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!