Dłużnik

STICKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
35 486,48 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 69f31f62

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
STICKPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przemysłowa 5
35-105 Rzeszów Podkarpackie

Siedziba: Rzeszów
REGON: 100070894
NIP: 7251905914
KRS: 0000233795

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 16 286,18 PLN
Data wymagalności: 7 kwietnia 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 16 386,18 PLN
Data wymagalności: 14 kwietnia 2016

W sumie:
Wartość: 32 672,36 PLN
Koszty sądowe: 2 814,12 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

35 486,48 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
23 czerwca 2017

Data wystawienia:
1 lutego 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 692 377 700

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!