pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Power Delivery Mateusz Żudrak
2 218,91 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6983dc42

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Power Delivery Mateusz Żudrak
ul. Wiśniowa 2
47-400 Racibórz Śląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 868,52 PLN
Data wymagalności: 1 grudnia 2020

W sumie:
Wartość: 1 868,52 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

300,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 218,91 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
9 maja 2022

Data wystawienia:
9 maja 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Przemysław
    
    Kaczor

  Przemysław Kaczor Radca prawny

  przemyslaw.kaczor@sadinternetowy.pl , tel.: 505 053 931

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Krakowie
  (Nr wpisu: KR-1972)

  Miejscowość: Kraków
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!