Dłużnik

GRZEGORZ MULCAN FHU "STYL" SALON MEBLI KUCHENNYCH
73 759,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6835975d

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GRZEGORZ MULCAN FHU "STYL" SALON MEBLI KUCHENNYCH
ul. Jana Sobieskiego 42
58-500 Jelenia góra Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 69 292,00 PLN
Data wymagalności: 21 listopada 2018

W sumie:
Wartość: 69 292,00 PLN
Koszty sądowe: 4 467,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

73 759,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 marca 2019

Data wystawienia:
5 grudnia 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!