Dłużnik

CALMNED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5 457,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 67dba579

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
CALMNED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec Podkarpackie

Siedziba: Mielec
REGON: 365587005
NIP: 8172181322
KRS: 0000640872

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 797,00 PLN
Data wymagalności: 10 lutego 2018

W sumie:
Wartość: 4 797,00 PLN
Koszty sądowe: 660,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

5 457,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 września 2018

Data wystawienia:
29 kwietnia 2018


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!