Dłużnik

"GROM. CO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
30 999,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 66fbeb44

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
"GROM. CO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wrzosowa 11
05-152 Kazuń-bielany Mazowieckie

Siedziba: Kazuń-bielany
REGON: 142927014
NIP: 5311682719
KRS: 0000385678

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 27 060,00 PLN
Data wymagalności: 3 lutego 2020

W sumie:
Wartość: 27 060,00 PLN
Koszty sądowe: 3 939,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

30 999,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
13 kwietnia 2021

Data wystawienia:
14 kwietnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!