Dłużnik

Usługi Transportowe Sylwester Znański
2 315,37 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 66f93a38

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Usługi Transportowe Sylwester Znański
ul. Władysława Broniewskiego 4 / 12
87-100 Toruń Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 526,92 PLN
Data wymagalności: 29 stycznia 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 170,34 PLN
Data wymagalności: 30 stycznia 2020

W sumie:
Wartość: 1 697,26 PLN
Koszty sądowe: 950,39 PLN

Spłacono:

332,28 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 315,37 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
26 stycznia 2021

Data wystawienia:
26 stycznia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Aneta
    
    Bernat

  Aneta Bernat Radca prawny

  aneta.bernat@sadinternetowy.pl , tel.: 535 725 915

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Lublinie
  (Nr wpisu: LB-1874)

  Miejscowość: Lublin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!