Dłużnik

GREEN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
29 301,39 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6680a35e

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GREEN PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
os. Ogrody 34
27-400 Ostrowiec świętokrzyski Świętokrzyskie

Siedziba: Ostrowiec świętokrzyski
REGON: 361219061
NIP: 5213693231
KRS: 0000551136

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 5 412,00 PLN
Data wymagalności: 18 czerwca 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 5 412,00 PLN
Data wymagalności: 10 lipca 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 1 230,00 PLN
Data wymagalności: 7 lipca 2020
4. Gospodarcze
Wartość: 1 230,00 PLN
Data wymagalności: 27 lipca 2020
5. Gospodarcze
Wartość: 5 412,00 PLN
Data wymagalności: 10 sierpnia 2020
6. Gospodarcze
Wartość: 1 230,00 PLN
Data wymagalności: 23 sierpnia 2020
7. Gospodarcze
Wartość: 5 412,00 PLN
Data wymagalności: 10 września 2020
8. Gospodarcze
Wartość: 1 230,00 PLN
Data wymagalności: 23 września 2020

W sumie:
Wartość: 26 568,00 PLN
Koszty sądowe: 2 733,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

29 301,39 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
19 maja 2021

Data wystawienia:
19 maja 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 •  

  Aneta Ledwoch-Adamczuk Adwokat

  aneta.ledwoch@sadinternetowy.pl , tel.: 692 377 700

  IZBA ADWOKACKA W CZĘSTOCHOWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 534)

  Miejscowość: Radomsko
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!