pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Domo-Expert Krystyna Jaworska
22 653,13 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 65a0f787

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Domo-Expert Krystyna Jaworska
ul. Nakielska
85-350 Bydgoszcz Kujawsko-pomorskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 20 000,00 PLN
Data wymagalności: 22 marca 2017

W sumie:
Wartość: 20 000,00 PLN
Koszty sądowe: 2 653,13 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

22 653,13 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
30 maja 2017

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!