Dłużnik

GWIAZDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
863,31 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6500aa99

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
GWIAZDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Twarda 44
00-831 Warszawa Mazowieckie

Siedziba: Warszawa
REGON: 383347072
NIP: 5252789550
KRS: 0000785656

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 206,02 PLN
Data wymagalności: 16 października 2020
2. Gospodarcze
Wartość: 317,11 PLN
Data wymagalności: 28 października 2020
3. Gospodarcze
Wartość: 129,79 PLN
Data wymagalności: 30 października 2020

W sumie:
Wartość: 652,92 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

863,31 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
4 maja 2021

Data wystawienia:
4 maja 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!