Dłużnik

YOKO RAMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3 247,11 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 64b2e879

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
YOKO RAMEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Antoniego Chołoniewskiego 37 / 1
85-127 Bydgoszcz Kujawsko-pomorskie

Siedziba: Bydgoszcz
REGON: 383431507
NIP: 9532767971
KRS: 0000787598

Roszczenia:
1. Z prawa pracy
Wartość: 2 596,72 PLN
Data wymagalności: 10 czerwca 2021

W sumie:
Wartość: 2 596,72 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

3 247,11 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
7 lipca 2022

Data wystawienia:
16 lipca 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Katarzyna
    
    Noskowicz

  Katarzyna Noskowicz Radca prawny

  katarzyna.noskowicz@sadinternetowy.pl , tel.: 600 932 323

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Toruniu
  (Nr wpisu: TR-966)

  Miejscowość: Toruń
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!