Dłużnik

Futuristic Designs
4 537,00 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 647e505b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Futuristic Designs
Harcerska 10C / 7
47-220 Kędzierzyn koźle Opolskie

Siedziba: Kędzierzyn koźle
REGON: 161507145
NIP: 7492089764
KRS: 0000889028

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 1 920,00 PLN
Data wymagalności: 24 września 2013
2. Gospodarcze
Wartość: 1 968,00 PLN
Data wymagalności: 28 listopada 2013

W sumie:
Wartość: 3 888,00 PLN
Koszty sądowe: 649,00 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

4 537,00 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
12 września 2014

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Maciej
    Saługa

  Paweł Maciej Saługa Radca prawny

  pawel.saluga@sadinternetowy.pl , tel.: 506 237 238

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Katowicach
  (Nr wpisu: 3001)

  Miejscowość: Bytom
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!