pon.-pt. 9.00-17.00
883 288 663

Dłużnik

MEDICA ASSISTANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1 565,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 643ecb63

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
MEDICA ASSISTANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Antoniego Abrahama 39
81-395 Gdynia Pomorskie

Siedziba: Gdynia
REGON: 193118683
NIP: 5832880801
KRS: 0000227760

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 912,00 PLN
Data wymagalności: 31 stycznia 2016
2. Gospodarcze
Wartość: 353,00 PLN
Data wymagalności: 24 marca 2016

W sumie:
Wartość: 1 265,00 PLN
Koszty sądowe: 300,38 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 565,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!