Dłużnik

STOKROTKA Niepubliczny Żłobek Monika Mostowy-Hibner
2 622,03 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 643d8935

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
STOKROTKA Niepubliczny Żłobek Monika Mostowy-Hibner
ul. Świętej Katarzyny 15
55-011 Siechnice Dolnośląskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 900,00 PLN
Data wymagalności: 7 sierpnia 2019
2. Gospodarcze
Wartość: 900,00 PLN
Data wymagalności: 9 września 2019
3. Gospodarcze
Wartość: 171,64 PLN
Data wymagalności: 7 sierpnia 2019

W sumie:
Wartość: 1 971,64 PLN
Koszty sądowe: 650,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

2 622,03 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
19 stycznia 2021

Data wystawienia:
16 grudnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Piotr
    Jerzy
    Jarząb

  Piotr Jerzy Jarząb Adwokat

  piotr.jarzab@sadinternetowy.pl , tel.: 664 257 166

  IZBA ADWOKACKA W WARSZAWIE
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: WAW/Adw/8430)

  Miejscowość: Kiełpin
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!