Dłużnik

ODA TRANS SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6 941,45 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 6413d3be

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
ODA TRANS SP. Z O.O. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Jana Bażyńskiego 32 / 27
80-309 Gdańsk Pomorskie

Siedziba: Gdańsk
REGON: 385895458
NIP: 5842792702
KRS: 0000836677

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 5 641,06 PLN
Data wymagalności: 25 kwietnia 2021

W sumie:
Wartość: 5 641,06 PLN
Koszty sądowe: 1 300,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

6 941,45 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
15 listopada 2021

Data wystawienia:
15 listopada 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    
    Grzywocz

  Paweł Grzywocz Adwokat

  adwokatgrzywocz@gmail.com , tel.: 698 661 081

  IZBA ADWOKACKA W SIEDLCACH
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 212)

  Miejscowość: Radzyń Podlaski
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!