Dłużnik

SZTUCZKA BISTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5 290,35 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 640182b5

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
SZTUCZKA BISTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. gen. Józefa Bema 6
81-753 Sopot Pomorskie

Siedziba: Sopot
REGON: 385330650
NIP: 5851490219
KRS: 0000823060

Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 771,95 PLN
Data wymagalności: 9 lutego 2022
2. Gospodarcze
Wartość: 2 210,12 PLN
Data wymagalności: 23 lutego 2022
3. Gospodarcze
Wartość: 558,14 PLN
Data wymagalności: 2 marca 2022
4. Gospodarcze
Wartość: 306,61 PLN
Data wymagalności: 9 marca 2022
5. Gospodarcze
Wartość: 183,93 PLN
Data wymagalności: 10 lutego 2022
6. Gospodarcze
Wartość: 183,93 PLN
Data wymagalności: 24 lutego 2022
7. Gospodarcze
Wartość: 187,64 PLN
Data wymagalności: 3 marca 2022
8. Gospodarcze
Wartość: 187,64 PLN
Data wymagalności: 10 marca 2022

W sumie:
Wartość: 4 589,96 PLN
Koszty sądowe: 700,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

5 290,35 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
14 września 2022

Data wystawienia:
14 września 2022

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Marta
    
    Rybnik

  Marta Rybnik Adwokat

  marta.rybnik@sadinternetowy.pl , tel.: 502 501 487

  IZBA ADWOKACKA W BIAŁYMSTOKU
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 585)

  Miejscowość: Białystok
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!