Dłużnik

Usługi remontowo budowlane Dawid Ptaszyński
1 494,93 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 63867d7b

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Usługi remontowo budowlane Dawid Ptaszyński
Aleja Wojska Polskiego 49C / 3
18-300 Zambrów Podlaskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 157,78 PLN
Data wymagalności: 12 września 2020
2. Cywilne
Wartość: 525,65 PLN
Data wymagalności: 15 października 2020
3. Cywilne
Wartość: 154,10 PLN
Data wymagalności: 6 listopada 2020
4. Cywilne
Wartość: 447,01 PLN
Data wymagalności: 6 listopada 2020

W sumie:
Wartość: 1 284,54 PLN
Koszty sądowe: 210,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

1 494,93 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
27 grudnia 2021

Data wystawienia:
27 grudnia 2021

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    
    Grzywocz

  Paweł Grzywocz Adwokat

  adwokatgrzywocz@gmail.com , tel.: 698 661 081

  IZBA ADWOKACKA W SIEDLCACH
  Okręgowa Rada Adwokacka
  (Nr wpisu: 212)

  Miejscowość: Radzyń Podlaski
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!