Dłużnik

BENEDYKT KOSZYKOWSKI
2 880,38 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 60f1a13c

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
BENEDYKT KOSZYKOWSKI
DZIAŁDOWSKA 3
14-260 Iława Warmińsko-mazurskie


Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 650,00 PLN
Data wymagalności: 10 kwietnia 2016
2. Cywilne
Wartość: 650,00 PLN
Data wymagalności: 10 maja 2016
3. Cywilne
Wartość: 650,00 PLN
Data wymagalności: 10 czerwca 2016

W sumie:
Wartość: 1 950,00 PLN
Koszty sądowe: 930,38 PLN

Spłacono:

0,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

2 880,38 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
21 grudnia 2016

Data wystawienia:
9 lipca 2016

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!