pon.-pt. 9.00-17.00
883288663

Dłużnik

Bogdan Zych
19 814,99 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 60c0d830

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Bogdan Zych
14-500 Braniewo Warmińsko-mazurskie

Roszczenia:
1. Cywilne
Wartość: 16 013,60 PLN
Data wymagalności: 30 stycznia 2018

W sumie:
Wartość: 16 013,60 PLN
Koszty sądowe: 3 801,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

19 814,99 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
6 listopada 2018

Data wystawienia:
14 sierpnia 2018

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Paweł
    Michał
    Bujko

  Paweł Michał Bujko Radca prawny

  pawel.bujko@sadinternetowy.pl , tel.: 663 803 028

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Olsztynie
  (Nr wpisu: OL-1333)

  Miejscowość: Olsztyn
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!