Dłużnik

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KEY LOCK KAMIL KARPIŃSKI
7 671,09 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 60674f21

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KEY LOCK KAMIL KARPIŃSKI
ul. Edwarda Warchałowskiego 2 / 28
02-776 Warszawa Mazowieckie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 4 999,52 PLN
Data wymagalności: 7 lutego 2018
2. Gospodarcze
Wartość: 7 000,18 PLN
Data wymagalności: 7 marca 2018

W sumie:
Wartość: 11 999,70 PLN
Koszty sądowe: 2 550,39 PLN

Spłacono:

6 879,00 PLN

Całkowita wartość wierzytelności:

7 671,09 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu
Tak

Data wystawienia:
19 listopada 2020

Pełnomocnik wierzyciela:
 • 
  
    Robert
    
    Ginalski

  Robert Ginalski Radca prawny

  robert.ginalski@sadinternetowy.pl , tel.: 786 001 140

  OKRĘGOWA IZBA RADCÓW PRAWNYCH w Warszawie
  (Nr wpisu: WA-13042)

  Miejscowość: Warszawa
O całkowitej lub częściowej zapłacie długu dłużnik powinien zawiadomić pełnomocnika wierzyciela przy pomocy powyższych danych kontaktowych. Brak powiadomienia może skutkować publikacją nieaktualnych informacji w ogłoszeniu o sprzedaży wierzytelności. Gdy dłużnik zaprzecza istnieniu obowiązku zapłaty, powinien zgłosić pełnomocnikowi wierzyciela żądanie usunięcia ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności.

Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!