Dłużnik

Artur Sokół
13 841,41 PLN
Wierzytelność z prawomocnym nakazem zapłaty/wyrokiem sądu

Sygnatura ogłoszenia o sprzedaży wierzytelności: 5ea02885

Niniejsze ogłoszenie o sprzedaży wierzytelności jest publikowane przez serwis z upoważnienia wierzyciela na zasadach wskazanych w regulaminie.
Dłużnik:
Artur Sokół
Pakuska 44B
32-300 Olkusz Małopolskie


Roszczenia:
1. Gospodarcze
Wartość: 11 253,02 PLN
Data wymagalności: 7 lipca 2021

W sumie:
Wartość: 11 253,02 PLN
Koszty sądowe: 2 588,39 PLN

Spłacono:

None

Całkowita wartość wierzytelności:

13 841,41 PLN


Prawomocny nakaz zapłaty/
wyrok sądu z dnia:
1 sierpnia 2022

Data wystawienia:
1 sierpnia 2022


Zobacz więcej wierzytelności z tej miejscowości lub województwa!